kokoon: circle EP

“Gozd je najbolj zakon od vsega” pravi 25-letni Kokoon iz Ljubljane, ki še doda, da je njegova glasba rezultat še kar stresnega življenja, neredne prehrane in neobstoječe socialne mreže. Tisto zanimvo pri teh eksperimentalno-ambientalnih posnetkih je, da prihajajo od nekoga, ki je začel svojo glasbeno-raziskovalno pot striktno na računalnikih in se je ne dolgo tega intenzivno preusmeril v analogne in naredi-sam orodja-instrumente. Samim posnetkom botrujejo tudi različna stanja same opreme in večmesečna nihanja avtorja med elektroniko in atmosferičnim black-metalom.

Kakšen šunder, kakšen hrup torej pride v nekem momentu: “lahko da so roboti, lahko pa da so kiti”. Na posluh.

tracklist:
01 pathway
02 eleven feathered feet
03 more rashes (parts i and ii)
04 path away

support the artist by buying at bandcamp
download > kamizdat.si
download > archive.org

creative commons licence: nc by sa (”priznanje avtorstva” + “nekomercialno” + “deljenje pod istimi pogoji”) (noncommercial + attribution + sharealike)

“The woods, the forest is the rulest” says 25 year old Kokoon from Ljubljana, who further adds that his music results from pretty stressed lifestyle, irregular eating habbits and non-existent social network. Interesting thing about these ambient-experimental recordings is that they are coming from someone who started his musical research path using strictly computers and has not long ago turned to mainly analogue and DIY tools-instruments. The recordings also spring out from different states of technical equipment and months of fluctuation between electronic music and atmospheric black-metal.

So, what kind of rumble, what noise does appear in certain moment, when: “there can be robots, or there can be whales”. Listen up.