Category

Podkasti
2

K⁝Ø (k-zero) je kamizdatski podkast, ki predstavlja mikstejpe lokalnih umetnic_kov na transžanrskem področju elektronske glasbe. Cilj podkasta je predstaviti delo ustvarjalk_cev v širšem glasbenem kontekstu. Gre za skladbe z vsega sveta v obliki 30-60-minutnega kolaža, ki ustvarja referenčne linije od notranjega zvočnega prostora posameznic_kov do glasbene prostorsko-časovne pokrajine zunaj njega, z vsemi vmesnimi točkami. → RSS(si) / PeerTube