About

KAMIZDAT is a slovene netlabel born in 2006 and resurected in 2013. It covers broad horizon of genres while maintaining dedication to releases of local artists. Apart from free digital downloads (archive.org & bandcamp) it occasionally forays into releasing physical objects in limited editions sourced from, and collaboratively created by, local crafts-women and men. Our values are do-it-yourself ethos, local action, free software, environmental awareness and critical theory.

Slovenska spletna založba KAMIZDAT je bila ustanovljena leta 2006, s svojim delovanjem pa je ponovno pričela leta 2013. Pokriva širok spekter žanrov, osredotoča pa se na objave lokalnih umetnikov. Poleg prostih digitalnih prenosov (archive.org & bandcamp) založba občasno izdaja tudi fizične izdaje v omejenih nakladah, ki nastajajo v kolaboracijah lokalnih ustvarjalk in ustvarjalcev. Založba s svojim delovanjem sledi načelu ‘naredi sam’, se zavzema za lokalno udejstvovanje in prosto programsko opremo ter podpira okoljsko ozaveščenost in kritično teorijo.

contact: info AT kamizdat DOT si

2006:

Kamizdat, kam izdat? Spominjajoč na samizdat ter tamizdat se v skrajnem času ustanavljamo kot prva slovenska net.založba. Dejstvo, da smo prvi nam je bolj v žalost kot veselje, a kaj hočemo, tu smo, in od tu štartamo dalje. Smo neprofitna, entuziastična, žanrsko odprta net.založba, fokusirana na slovenski prostor in neuveljavljene glasbeno-vizualne kreativce. Zagovarjamo svobodo izbire a hkrati problematiziramo pojem intelektualne lastnine in lastnine na sploh. Izdajamo večinoma pod licencami Creative commons, včasih pa tudi brez njih – kakor si glasbenik zaželi in izbere.

Želimo biti inkluzivni, zato, pošljite vaš zvok na < info (afna) kamizdat (pika) si > ali pišite za poštni naslov.

Kamizdat, kam izdat(= where to release)? Similar sounding to samizdat and tamizdat we self-erect ourselves as first slovene net.label. The fact that we are first is more a sad than happy one, but, there’s nothing we can do now, so we start from here. We are nonprofit, enthusiast, genre-open net.label, focused on slovene geographical space and undiscovered audio-visual creatives. We are in favour of fredom of choice, but at the same time we like to raise issues about notion of intellectual property and property in general. We mostly release under Creative Commons licences, but sometimes even without them – the way musical/author chooses.

We like to be inclusive, so, send your sound to < info (at) kamizdat (dot) si > or write for a snail mail address.